Webová stránka www.sidlosro.sk sa zaväzuje rešpektovať súkromie svojich zákazníkov a návštevníkov tejto web-stránky

Tieto pravidlá informujú o tom, kto sme, o druhu informácií, ktoré môžeme zhromažďovať a uchovávať a o spôsobe ich využívania. Popisujú tiež spôsob, ako nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo záležitostí ohľadom informácií týkajúcich sa vašej osoby.

Informácia o nás.

Táto web-stránka je v správe spoločnosti Envy s. r. o. Služby a informácie môžu tiež pre vás zabezpečovať externé firmy a osoby.

Druh informácií, ktoré uchovávame a spôsob, ako tieto informácie využívame.

Zhromažďujeme výhradne informácie o vašej osobe, ktoré sami poskytnete. Informácie, ktoré o Vás môžeme zhromažďovať pozostávajú z vášho mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailu, ktoré ste mohli poskytnúť prostredníctvom kontaktného formulára. Pri návšteve našej stránky nezisťujeme Vaše osobné preferencie. Osobné informácie o Vás sa využívajú za účelom poskytnutia služieb v oblasti podnikateľského poradenstve.

Prepojenia na iné stránky

Príležitostne môže naša stránka obsahovať prepojenia na iné stránky, ktoré nie sú v správe spoločnosti Envy s.r.o. Snažíme sa vždy o to, aby boli tieto prepojenia jasne indikované. V prípade akýchkoľvek pochybností skontrolujte lištu svojho prehliadača. Vždy kontrolujeme, či stránky z prepojení disponujú rovnakými vysokými štandardmi rešpektovania pravidiel súkromia, aké dodržiava naša spoločnosť. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, ktoré môžete prezradiť stránkam, na ktoré neexistuje prepojenie zo stránky www.sidlosro.sk